Informacja

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości  Listę Podstawową, Listę Rezerwową oraz Listę wniosków odrzuconych  osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umów partycypacji i najmu lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Jankowskiej 6, ul.Włodarzewskiej 63, ul.Zawiszy 6, ul.Szaserów 69/71, ul.Wiarusów 28 i ul.Domaniewskiej 35 ABC w Warszawie.

ul. Wiarusów 28

ul. Szaserów69/71

ul. Zawiszy 6

ul. Włodarzewska 53

ul. Jankowska 6

ul. Domaniewska 35ABC