Informacja o wynikach naborów na wolne lokale mieszkalne

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. podaje do wiadomości  Listę Podstawową oraz  Listę Rezerwową osób ubiegających się o zawarcie ze Spółką umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Pory 58, ul.Włodarzewskiej 63, ul.Sąchocka 7, ul.Szaserów 69/71 oraz ul.Domaniewskiej 35 A w Warszawie.

ul. Pory 58 m. 8

ul. Pory 58 m. 31

ul. Włodarzewska 63

ul. Sąchocka 7

ul. Szaserów 69/71

ul. Domaniewska 35A