Nowe instalacje fotowoltaiczne

grant oze_0.png

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH

Dostawa instalacji PV, przygotowanie dachów pod montaż, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocach i źrodłach finansowania inwestycji, odpowiednio:

 

1. ul. Chrościckiego 16/18 – 34,45 kWp,

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Łączna szacowana wartość inwestycji 166 924,80 zł w tym otrzymane granty 74 770,75 zł.6.Chrościckiego.jpg

 

2. ul. Łukowska 27 – 33,20 kWp,

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Łączna szacowana wartość inwestycji 161 784,00 zł w tym otrzymane granty 76 231,16 zł.

4Łukowska.jpg

 

3. ul. Domaniewska 35A/35B – 39,01 kWp,

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Łączna szacowana wartość inwestycji 179 776,80 zł w tym otrzymane granty 93 092,02 zł.

5Domaniewska.JPG

 

4. ul. Opalińska 5/7 – 38,18 kWp,

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Łączna szacowana wartość inwestycji 177 206,40 zł w tym otrzymane granty 90 259,49 zł.

3opalinska1.jpg

 

5. ul. Opalińska 5/7 – 48,97 kWp,

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Łączna szacowana wartość inwestycji 227 253,60 zł w tym otrzymane granty 115 878,80 zł.

2opalinska.jpg

 

6. ul. Zawiszy 6 – 39,01 kWp,

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Łączna szacowana wartość inwestycji 179 776,80 zł w tym otrzymane granty 94 162,12 zł.

1Zawiszy.jpg

 

ŁĄCZNIE FINANSOWANIE INWESTYCJI:

 • Grant OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego

 • środki własne Spółki

Całkowita szacowana wartość inwestycji 1 092 722,40 zł w tym otrzymane granty 544 394,34 zł.