PROJEKTY SPOŁECZNE

12
Mieszkania 2030

Mieszkania 2030

Mieszkania 2030 to seria debat, których celem jest stworzenie nowego programu mieszkaniowego dla m.st. Warszawy.  Program zostanie poddany konsultacjom oraz zostanie przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w 2017 r. Partycypacyjny sposób opracowania dokumentu ma na celu jak najlepsze jego przystosowanie do potrzeb mieszkańców i mieszkanek Warszawy oraz zapewnienie skutecznej komunikacji o działaniach w obszarze polityki mieszkaniowej wśród tworzących wspólnotę samorządową.

www.mieszkania2030.um.warszawa.pl

Społeczne Agencje Najmu

Społeczne Agencje Najmu

TBS Warszawa Południe włączą się w tworzenie innowacyjnych modeli mieszkaniowych.
W 2017 roku TBS rozpocznie wynajmowanie mieszkań w modelu Społecznej Agencji Najmu – pierwszych trzydzieści mieszkań trafi do uczestników projektów prowadzonych przez m. st. Warszawa. W przyszłości będziemy rozszerzać ofertę mieszkań, pozyskiwać lokale także z rynku prywatnego aby w przystępnej cenie oferować je najemcom.

14
#Stalowa 29

Kamienica międzypokoleniowa #Stalowa 29

Stalowa 29 to międzypokoleniowa kamienica, której celem jest tworzenie silniej wspierającej się społeczności.
TBS będzie przygotowuje ofertę mieszkaniową do szerszej niż obecnie grupy odbiorców, będziemy przygotowywali mieszkania dla seniorów, rodzin wielopokoleniowych a także osób niepełnosprawnych, zgodnie z założeniami projektowania uniwersalnego.
W budynkach powstawać będą również przestrzenie wspólne, a wokół zieleń i małej architektury.