RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: