LOKALE MIESZKALNE

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że aktualnie nie prowadzi naboru na wolne lokale mieszkalne.