ZAMÓWIENIA OD 1 STYCZNIA 2021r.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy PZP oraz wyłączonych z PZP poprzez link:

https://tbswp.ezamawiajacy.pl