Zamówienia

Tytuł postępowania Numer Termin składania ofert Uwagi
Zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N3127010422 zlokalizowanego na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie TBS/ZP/PN/5/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N3127010422 zlokalizowanego na klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Mińskiej 52/54 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 21.04.2020 r. godz. 10:00.

UWAGA zmiana terminu składania ofert - komunikat 1

Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 31 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie. TBS/ZP/PN/4/2020

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, tryskaczowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 31 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert 16.03.2020 r. godz. 10:00

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/3/2020

1. CPV: 
39130000-2 – meble biurowe,
39132100-7 – szafy na akta,
39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
39113000-7 – różne siedziska i krzesła,
39121100-7 – biurka

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Aktualny termin składania ofert: 13.03.2020 r. do godz. 13:00

„Wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Szaserów 133 i Łukowskiej 27” TBS/ZP/PN/2/2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i  tarasów    (wraz z usunięciem skutków przesiąkania z balkonów i tarasu we wskazanych  lokalach mieszkalnych) w 2 budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 27.02.2020 r. godz. 9:00

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skarys TBS/ZP/PN/1/2020

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

1. CPV: 
39130000-2 – meble biurowe,
39132100-7 – szafy na akta,
39150000-8 – różne meble i wyposażenie,
39113000-7 – różne siedziska i krzesła,
39121100-7 – biurka

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz krzeseł i foteli, dostawa oraz montaż zabudów meblowych wnęk i zabudowy kuchennej na potrzeby wyposażenia pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i pomocniczych spółki TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. przy ul. Skaryszewskiej 3.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.
 

Aktualny termin składania ofert 18.02.2020 r. godz. 13:00

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. TBS/ZP/PN/10/2019

1. CPV:

71.00.00.00-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

71.32.00.00-7      usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

71.24.00.00-2      usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania;

71.25.00.00-5      usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe;

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

 

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

 

Aktualny termin składania ofert: 16.01.2020 r. godz. 13:00 r.

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. TBS/ZP/PN/9/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

Składanie ofert w postępowaniu: do 08.11.2019 r. do godz. 14:00

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. TBS/ZP/PN/8/2019

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

Składanie ofert w postępowaniu: do 17.10.2019 r. do godz. 14:00

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie. TBS/ZP/PN/7/2019

Remont kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do dnia  26.09.2019 r. do godz. 14:00

Wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2019

Wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie.

Aktualny termin składania ofert do 21.08.2019 r. do godz. 14:00

Wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie. TBS/ZP/PN/5/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w obrębie klatek schodowych I i II oraz w obszarze lokali nr 2 i 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalińskiej 5/7 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.


Składanie ofert w postępowaniu: do 17.07.2019 r. do godz. 14:00

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej - dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obr. 4-14-07 w Warszawie TBS/ZP/PN/4/2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej i Markowskiej - dz. ew. nr 5; 51/2; 51/5 obr. 4-14-07 w Warszawie.


Aktualny termin składania ofert: 08.07.2019 r. do godz. 14:00

 

Niniejsze postepowanie realizowane jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy  Centrum Wsparcia Kompetencyjnego Smart PZP. Oznacza to, że składanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Wejście na platformę poprzez link:

https://portal.smartpzp.pl/tbswp

 

W dokumentach przetargowych oraz na Platformie udostępniona została Instrukcja użytkownika dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W przypadku pytań związanych z procesem złożenia oferty, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, prosimy o kontakt pod nr tel. +48 22 123 77 97, gdzie Wykonawcy otrzymają pełne i profesjonalne wsparcie. Infolinia jest dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe. TBS/ZP/PN/3/2019

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów i tarasów w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe.

Aktualny termin składania ofert: 29.04.2019 r. do godz. 14:00

 

Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/2/2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: do 11.04.2019 r. do godz. 14:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/1/2019

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 11.02.2019 r. godz. 14:00

Wymiana poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, cie-płej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkal-nym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z TBS/ZP/PN/17/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wymianie poziomów oraz części pionów do wysokości I piętra instalacji zimnej wody, ciepłej wody, cyrkulacji oraz podejść pod hydranty przeciwpożarowe w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Sąchockiej 7, dz. nr ew. 4/2 z obrębu 2-03-22.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 21.12.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/16/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 04.12.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu kapitalnego zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych TBS/ZP/PN/15/2018

Aktualny termin składania ofert: 20.11.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zespołu budynków przy ul. Targowej 14 w Warszawie z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności.

Załącznik G do opisu przedmiotu zamówienia pod linkiem:
http://www.tbswp.pl/sites/default/files/2018-10/Zal.%20g%20-%20T14%20-%20Inwent.%20arch.-konserw.%2C%20zieleni%2C%20ekspertyza%20techn.%2C%20badania.%20stratygraf.%20i%20mykologiczne.zip

Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/14/2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 10:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie. TBS/ZP/PN/13/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 27.08.2018 r. godz. 9:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Dostawa wraz z wymianą ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. TBS/ZP/PN/12/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana ciepłomierzy, wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 06.08.2018 r. godz. 9:30

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe TBS/ZP/PN/11/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe budynki przy ul. Chrościckiego, Zawiszy, Szaserów, Łukowskiej, Domaniewskiej – roboty zewnętrzne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert 06.08.2018 godz. 10:00

Zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N312708573 zlokalizowanego na klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie TBS/ZP/PN/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu prac polegających na wymianie dźwigu osobowego N312708573 zlokalizowanego na klatce schodowej nr I w budynku mieszkalnym przy ul. Szaserów 69/71 w Warszawie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

 

Aktualny termin składania ofert: 03.07.2018 r. godz. 10:00

Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/9/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.


Aktualny termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Wykonanie modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.p TBS/ZP/PN/8/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe polegających na wykonaniu modernizacji pokrycia dachów budynków mieszkalnych przy ul. Agrestowej 8 i 8A w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert 09.05.2018 r. godz. 9:00.

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/DT/1/2018

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo/pozyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia oraz określenia warunków umowy w sprawie Zamówienia. Celem dialogu technicznego jest również doradztwo i pozyskanie informacji na temat zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia, związanych z realizacją planowanego Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Termin składania zgłoszeń: 28.03.2018 r. godz. 12:00.

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

            Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.04.2018 r. zakończył się dialog techniczny dotyczący planowanego postępowania przetargowego na przebudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie.

Rozbiórka budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie TBS/ZP/PN/7/2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na rozbiórce budynków handlowo-usługowych i obiektów zaplecza gospodarczego oraz budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią biurową, garażem w części podziemnej i infrastruktura towarzyszącą przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie, na działce ew. nr 2/5 i części działki ew. nr 66 z obrębu 3-02-01 w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 27.03.2018 r. godz. 10:00

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=13e7f90416a8d45619eff0325486ad968&authkey=AYUtC60nNux7ibrObRuebaA&e=5d94fc1994a3423583e5edfdb694635e

https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=1eb05ad5c6e4e404b8dd9707fb7335ada&authkey=AdQSBw5JUwBzWmTug2Obx98&e=eb118a0b83b3444c9a8e26d4ec7490a3

Usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania (w tym kotłów gazowych) w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie. TBS/ZP/PN/6/2018

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, gazowej i centralnego ogrzewania oraz kotłów gazowych w 27 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Warszawa Południe Sp. z o.o. w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 14.03.2018 r. godz. 9:00

Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych w obrębie klatek schodowych budynków mieszkalnych w Warszawie: część 1 - ul. Bysławska 87 – 3 klatki schodowe część 2 - ul. Jagienki 6 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 8 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 10 – 1 TBS/ZP/PN/5/2018

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie prac remontowych w nw. budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.:

część 1 - ul. Bysławska 87 – 3 klatki schodowe,

część 2 - ul. Jagienki 6 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 8 – 3 klatki schodowe, ul. Jagienki 10 – 1 klatka schodowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części przedstawiono w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 06.03.2018 r. godz. 9:00

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. TBS/ZP/PN/4/2018

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na terenie posesji przy ul. Łomżyńskiej 26 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej i załączniku nr 1 do SIWZ.

Aktualny termin składania ofert: 28.02.2018 r. godz. 12:00

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: https://optimaserwis1-my.sharepoint.com/personal/jakub_szymanski_optimaserwis_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11983b9edcdb443b4ae79bf645c843074&authkey=AYD3gSBOriOjLTFC-5RrFLo&e=WUORHZ